Víziközmű tervezés

Az Ateron Consulting Kft. közműtervezési tevékenysége az alábbi víziközművekkel kapcsolatos tervezői és szakértői feladatokra terjed ki:
 
Beruházás-előkészítés és tervezés részei:
  • döntést előkészítő megvalósíthatósági- és tanulmánytervek,
  • hálózatfejlesztési, beruházási és rekonstrukciós koncepció- és programtervek,
  • pályázati anyagok elkészítésében való közreműködés,
  • ajánlati tervek;
  • műszaki szaktanácsadás és szakértői tevékenység,
  • elvi engedélyezési tervek;
  • vízjogi létesítési engedélyezési tervek és engedélyeztetés,
  • ideiglenes- és végleges kezelési utasítások;
  • környezeti hatástanulmányok;
  • tervezői művezetés és műszaki ellenőrzés;
  • próbaüzemi dokumentáció és irányítás;
  • szakértések, szaktanácsadások ellátása.

Mérnöki tevékenységünk továbbá az alábbiakra terjed ki:

  • települések, városrészek szenny- és csapadékvíz elvezetése
  • csapadék elvezető rendszerek és csatornák;
  • gravitációs és nyomott rendszerű csatornák;
  • speciális nyomott rendszerek;
  • szennyvíztisztító- és átemelő telepek
  • előkezelő berendezések és műtárgyak
  • ivó-, ipari vízellátás és létesítményei
  • bel-és külterületi felszíni vízrendezés
  • közműhálózati nyilvántartások digitalizálása, dokumentálása,
  • közműhálózatok műszaki állapotértékelése, rekonstrukciós beavatkozási program összeállítása,
  • környezetvédelmi hatásvizsgálatok, állapotértékelések és felülvizsgálatok, valamint szakértői vélemények készítése.

kozmutervezes

 

Copyright © 2016 Ateron Consulting Kft. All Rights Reserved.