Közművagyon értékelés

Az elmúlt években jelentős változás következett be a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés-kezelés üzemeltetési struktúrájában. A közműrendszerek hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása komplex feladat, melynek szabályozói, vagyongazdálkodási döntéseit csak a rendszerek műszaki állapotának pontos ismeretében lehet felelőségteljesen meghatározni. A díjbevételekből nem csak a működtetési költségeket, hanem a hálózatok biztonságos üzemeltetéséhez szükséges karbantartásait, felújítási munkáit, nagyobb léptékű rekonstrukcióit is ki kell tudni gazdálkodni.
A közművagyon állapotának és vagyonértékének, valamint a további üzemeltetés során várható pótlások, felújítások költségének pontos meghatározása így mind az üzemeltetést végző, mind a közművek tulajdonosa számára fontos feladat.

A 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, 12. § és 75. § alapján 2012. július 1-től minden üzemeltetési szerződés kötelező melléklete a víziközművek vagyonértékelése. 2013. január elsejétől a vízellátás és szennyvízelvezetés, tisztítás alapját képező vagyonelemek közösségi (önkormányzati és állami) tulajdonba kerültek. Az önkormányzatok részére jelentős feladatokkal járó törvényi kötelezettségek felügyeletét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal látja el.

A jogszabályi előírások alapján egy olyan átfogó vagyonértékelés lefolytatása, ill. vagyonleltár létrehozása vált szükségessé, mely lehetővé teszi az üzemeltetett víziközmű törzsvagyon valós műszaki állapotának és pótlási költségének kimutatását, a fenntartható vagyongazdálkodáshoz szükséges értékcsökkenési tömeg képzését, valamint a hosszú távú rekonstrukciós igények előrejelzését.

Célunk, hogy vízgazdálkodási, közműtervezési és vagyonértékelési szakembereink tapasztalatára, szakmai tudására támaszkodva magas színvonalú szolgáltatást biztosítsunk Megrendelőink számára.

wstwr

Copyright © 2016 Ateron Consulting Kft. All Rights Reserved.